Hasselø Kajak

Generelle leje- og aktivitetsbetingelser

Al aktivitet der foregår i regi af Hasselø Kajak sker på deltagers/lejers eget ansvar.

Hasselø Kajak sørger for at udstyr altid er i god stand. Deltager/lejer er ansvarlig for forskriftsmæssig anvendelse af det lejede udstyr.

Deltage/ lejer er ansvarlig for eventuelle skader eller tab som forvoldes under lejemålet. Der ydes ingen erstatning for eventuelle skader på deltager/lejer eller dennes ejendele under aktivitet/ lejeperiode. Deltager/lejer hæfter med egen ansvarsforsikring for skader forvoldt på tredjeparts ejendom.

Ændring af bestilt aktivitet, tur, kursus eller leje kan foretages uden beregning for kunden indtil en uge før bestilt afvikling. Ændres bestillingen senere end en uge før afvikling betales 50 % af beløbet. Ændres bestillingen mindre end 12 timer før afvikling betales det fulde beløb.

Såfremt Hasselø Kajak vurderer, at gennemførelse af aktivitet/udleje grundet vejrforhold vil være sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, forbeholder Hasselø Kajak sig ret til enten at flytte eller aflyse aktivitet.

Aflyser Hasselø Kajak aktivitet /udleje tilbydes samme aktivitet/leje på andet tidspunkt, hvis muligt for kunden. Er dette ikke muligt tilbagebetales det fulde beløb til kunden.

Deltagelse på alle Hasselø Kajak aktiviteter, ture og kurser foregår på eget ansvar. Hasselø Kajak kan ikke drages til ansvar for deltagers eventuelle driftstab, avance tab, tidstab eller andet indirekte tab, der måtte pådrages som følge af forsinkelser, aflysninger, mangler eller andet.

Hasselø Kajak forbeholder sig ret til at kunne aflyse udlejning eller en aktivitet, hvis Hasselø Kajak skønner, at forholdene er uegnede grundet manglende deltagerantal, udeblivelser, materielskade eller andre uforudsete omstændigheder der gør aktiviteten/udlejer uegnet eller sikkerhedsmæssig uforsvarlig. Ved aflysning forpligter Hasselø Kajak sig til at give kunden besked herom så̊ tidligt som muligt inden afvikling af aktivitet/udleje.