SIKKERHEDSINSTRUKS.

Søfartsstyrelsen har fastsat regler for virksomhed og aktiviteter på vandet. Som udlejer, kursusudbyder og udlån af kajakker til demonstration, er vi forpligtet til at udforme en instruks.
Instruksen skal kunne ses/ læses forinden aktiviteten, sådan at man er forberedt og selv er medansvarlig for det videre forløb.

Derfor læs nedenstående. Det er meget tekst, men sådan er reglerne:

Sikkerhedsinstruks for leje og lån (demo og kurser etc.) af kajakker hos:
Hasselø Kajak, Hasselø Tværvej 1 4873 Væggerløse
Ved Søren Kastrup.

Udarbejdet 25-05-2016.

1.Denne instruks er gældende for leje/ lån af de til enhver tid benyttede kajakker i ovenstående virksomhed. Ligeledes er instruksen også gældende for kurser og øvrige aktiviteter, da der som oftest vil være tale om lån af kajakker. Denne instruks bedes læst inden turen.
2.Kajakkerne skal være i land senest kl. 21.00 eller inden mørkets frembrud. Andet kan aftales. Ring, eller send en sms, hvis du bliver forsinket. Sejladsen kan foregå hele året under hensyntagen til brugers oplysninger om erfaring og kvalifikationer. Normalt vil almindelige aktivitetsmåneder være sommerhalvåret april til sept. inkl. hvor der ikke forventes særlige kvalifikationer. I vinterhalvåret vil roning kunne accepteres hvis bruger kan godtgøre en fornuftig erfaring, samt at kunne håndtere egenredning. (Hvis flere roere også makkerredning) Bruger er vejledt om at man kan leje/ låne tøj til modvirkning af hurtig nedkøling ved ophold i vandet (våddragt). Ved roning i vinterhalvåret anbefales det, at bruger er iført tørdragt. (Tørdragter er ikke en del af udstyret)

Roområdet er Guldborgsund fra Gedsergård i syd til Guldborg i nord.Der kan aftales roning i andre områder, hvis bruger kan godtgøre fornuftig erfaring samt at kunne håndtere egenredning. (Hvis flere roere også makkerredning) Roeren/roerne skal respektere anvisninger fra Hasselø Kajak som sker ved turens start med hensyn til vejledning om roområde kontra vejr, vind, årstid, udstyr og erfaring.

3.Guldborgsund er et beskyttet roområde. Ikke voldsomt med bølger og uberegnelige strømforhold. Derfor et godt område for både den rutinerede roer og den urutinerede som gerne vil prøve at opleve vand og kyst i kajak. Men ofte er vejret anderledes på udturen end på hjemturen. Vejledning fra Hasselø Kajak og denne instruks, vil derfor kun være vejledende. Vi ved heller ikke hvordan din/ jeres fysik er, ligesom vi heller ikke kan følge jeres handlinger. Og selv mindre bølger kan være krævende for en roer som ikke er rutineret. Både balance, men også at modvind kan være krævende over en længere distance. Derfor - brug vandet med omtanke. “Læs vejret”, bedøm vandtemperaturen og tænk over, at det smukkeste sted at ro faktisk er tæt på kysten. Og - vurder hvor langt du kan ro - hjemturen er lige så lang som udturen, men føles ofte længere...
4.Beskrivelse af kajakken:
Den kajak du har med, er en havkajak. Der vil være tale om et bredt udsnit af modeller hos Hasselø Kajak. Den ene skal ikke fremhæves mere end den anden i denne sammenhæng, men der er en del forskelle i egenskaber og håndtering. En kort opsummering: Kajakker med ror holder retning med roret og styres med fødderne. Finnekajakker holder retning ved hjælp af den justerbare finne og styres med pagaj og krop. Luger skal være tæt lukkede. Brug rummet under til bagage og lign. Pak sarte ting i vandtætte poser. Liner langs siden er til at gribe i. Elastik til evt. udstyr på dækket. Kajakken kan løftes i håndtag, men sæt også en arm under skroget - man ved aldrig om håndtaget holder.
Sørg for at fodstøtter er justeret inden du sætter kajakken i vandet (Det er ok at sidde i den oppe i græsset) Udstyret. Dette er udstyret som medfølger: Pagaj, svømmevest - 3 str.- sørg for at få en der passer både vægt og pasform. Det er svømmeveste - ikke redningsveste. Opdrift 50 N (Hvilket er 50 % af en standard redningsvest. Ingen krave som holder hovedet oppe i vandet ved bevidstløshed) Skørt - bruges til at undgå vand i kajakken og du sidder mere lunt. 
Bemærk: stroppen foran på skørtet skal altid være synlig. Ved kæntring hiver du i denne og trykker dig ud af kajakken. Normalt vil du automatisk glide ud af kajakken ved kæntring, men det kan være en ubehagelig oplevelse, hvis stroppen er gledet ind under skørtet.
2 slags skørt - nylon og neopren. Brug nylon hvis du ikke er erfaren. Neopren kan bruges på kurser under vejledning.
Pumpe - bruges til at tømme kajakken efter kæntring eller ved almindelig lænsning.
Paddlefloat - bruges ved selvredning. (Hvis man ved hvordan)
Slæbeline - bruges til at trække en makker, men også som svømmeline hvis

du ror alene og skal bugsere dig selv og kajak ind til land. Sikkerhedsudstyr tilpasses antal af roere og erfaring. Du vil normalt ikke få en Paddlefloat med hvis du ikke ved hvordan den bruges, ligesom der heller ikke medfølger alt sikkerhedsudstyr til alle roere i en gruppe, da det formodes ikke at blive aktuelt for alle.

Hertil evt. andet udstyr f.eks. vandtætte poser. Der vil ikke være nødraketter og blus ombord, da der ikke kan være sikkerhed for håndteringen fra gang til gang. Udlejer kan derfor ikke tage ansvar for at det fungerer.
På demonstrationsdage vil udstyret være begrænset, da det forudsættes, at roningen sker i synsafstand og er ganske kortvarig. Se dette afsnit på hjemmesiden.

Instruktører. Leje/ lån af kajak vil som oftest foregå på egen hånd. Ved kurser vil max antal være 8 personer pr instruktør. Instruktører i Hasselø Kajak har gennemgået egnet uddannelse suppleret med bred erfaring. Redning/assistance. Hvis alt går galt eller der er tale om tilskadekomst ring 112. Oplys at du/ I er gået ud fra stranden ved Hasselø Natursti og forklar hvor du derefter ca. opholder dig.

Det vil altid være dejligt hvis kajak og udstyr bjærges, men dit liv er det vigtigste. Hvis du har erfaring til det, brug egen- eller makkerredning. Hvis du ikke har erfaring eller bliver usikker/ træt, så søg ind til land. Brug evt. trækline. Bind den ene ende til kajakkens forende og tag den anden rundt om skulder - ikke hals - og svøm med kajakken til land. De fleste steder i Guldborgsund kan man let nå land hvis man ror kystnært.
Denne instruks kan ikke give en udførlig instruktion for redning. Til dette er du nødt til at øve dig, søge oplysninger samt evt. tage et egnet kursus. Instruktion/ ansvar.
Ved kurser gives instruktionen løbende.
Ved leje/ lån gives der en kort mundtlig instruktion ved lejens start. Der vil derudover efter aftale gives en kort praktisk instruktion omkring kajak og udstyr. Derefter er det på egen hånd og dit eget ansvar. Andet kan evt. aftales. Se f.eks. hjemmeside for leje af instruktør. Kurser er også på eget ansvar, men under vejledning.
Denne instruks opdateres løbende ud fra de tilbagemeldinger der kommer fra brugerne, samt de erfaringer der høstes undervejs.

Med venlig hilsen og ønsket om en god turoplevelse. Søren Kastrup

(revideret 2020-05-06)